Site icon ELEKTRYK WROCŁAW 661-829-433

Trójnik kabla ziemnego.

Wykonanie prawidłowego połączenia kabli ziemnych jest bardzo istotną sprawą. Łączenie przewodów na zewnątrz, leżących luzem na ziemi przy pomocy zwykłej kostki łączeniowej owiniętej taśmą izolacyjną nie jest najlepszym pomysłem. Takie wykonanie połączenia grozi porażeniem prądem osoby, która przypadkiem nadepnęłaby owe połączenie, bo sytuacja ta miała miejsce w przydomowym ogródku. W najlepszym wypadku nastąpi upływ prądu do ziemi i często będzie wyzwalany wyłącznik różnicowo-prądowy. Jeżeli jeszcze w instalacji został zainstalowany tylko jeden wyłącznik różnicowo-prądowy, który zabezpiecza całą instalację domu, to częste wyzwalanie takiego wyłącznika i brak zasilania w całym domu jest dość uciążliwą sytuacją, a wszystko to z winy nieprawidłowego wykonania połączenia kabli na zewnątrz budynku. Połączenie zostało poprawione oraz na prośbę mieszkańca dodany został kolejny obwód. Połączenie zostało wykonane przy pomocy specjalnej złączki (trójnika), przeznaczonego do tego celu. Takie połączenie gwarantuje pewność połączenia kabli, wodoszczelność i przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa użytkowników. Po wykonaniu prawidłowego połączenia wykonane zostały pomiary instalacji elektrycznej, aby upewnić się, że wszystko jest wykonane prawidłowo i spełnia wymagane normy. Następnie połączenie oraz kable zostały przysypane ziemią tak aby nie były widoczne.

Exit mobile version