Jak dbać o instalację elektryczną?

Co ma wpływ na stan instalacji elektrycznej?

Instalacja elektryczna to jeden z najbardziej potrzebnych elementów w każdym domu. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana nie wymaga wielu zabiegów eksploatacyjnych. Pomiary instalacji elektrycznej to w sumie jedyny obowiązek jaki należy dochować co 5 lat. Elektryk Wrocław przeprowadzający odbiór instalacji elektrycznej sprawdza, czy jest ona w pełni sprawna. W przypadku instalacji wykonanych zgodnie z przepisami obowiązującymi od lat 90. XX wieku nie trzeba raczej bać się o szybkie wystąpienie usterek. Wszelkie błędy i awarie mogą jednak prowadzić do zniszczenia urządzeń elektrycznych, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W jaki sposób zadbać więc o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej?

Instalacja elektryczna – podstawy

Dobrze wykonana instalacja powinna funkcjonować prawidłowo przez minimum kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Na jej odpowiednie wykonanie składa się doświadczenie i wprawa elektryka, jak również wybór materiałów wysokiej jakości. Na stan instalacji elektrycznej wpływa kilka czynników. Można je podzielić na naturalne, wynikające z oddziaływania urządzeń elektrycznych oraz środowiskowe. Pierwsze z nich to te, które zachodzą w wyniku procesów starzeniowych związanych z żywotnością wykorzystanych materiałów. Na instalację oddziałują przede wszystkim uszkodzone urządzenia elektryczne, które nierzadko prowadzą do powstania zwarć. Jeśli chodzi o czynniki środowiska, przyczyniają się one do uszkodzeń wynikających głównie z niewłaściwego zabezpieczenia przewodów przed wilgocią oraz skrajnymi temperaturami. Prowadzi to do szybkiego zużywania się materiałów. Ponadto znaczący wpływ na stan instalacji ma nieodpowiednia eksploatacja. Nieprawidłowe podłączanie i odłączanie wtyczek skutkuje poluzowaniem gniazdek elektrycznych. Właśnie dlatego niezbędne są regularne przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej. Przegląd powinien odbywać się co około 5 lat. Najlepiej, by przeprowadził go doświadczony elektryk z Wrocławia.

konsekwencje braku przeglądu instalacji elektrycznej
Elektryk sprawdza gniazdko elektryczne

Zagrożenia płynące z wadliwej instalacji

Można wyróżnić 3 najważniejsze grupy niebezpieczeństw związane z niesprawną instalacją elektryczną. Pierwsza z nich to uszkodzenie sprzętów. Jest wynikiem nawet niewielkiego zwarcia, natomiast ich użytkownik będzie musiał zapłacić za straty dość sporą sumę. Drugi rodzaj zagrożeń wiąże się bezpośrednio z życiem i zdrowiem człowieka – mowa o porażeniach. Powodują nie tylko ból, ale w najgorszym przypadku mogą prowadzić też do zatrzymania akcji serca. Porażonej osobie nie da się pomóc od razu. W pierwszej kolejności trzeba odciąć ofiarę od źródła prądu, najlepiej odłączając bezpieczniki. Inaczej prąd może porazić też osobę, która chce jej pomóc. Do ostatniej grupy zagrożeń należą pożary. Już jedna iskra może przyczynić się do spalenia się całego budynku. Ogień rozprzestrzenia się niezwykle szybko. Mało kto posiada w domu gaśnicę, która mogłaby jednak uratować w takiej sytuacji zarówno życie domowników, jak i ich majątek. Już na etapie budowy domu należy więc pamiętać o zleceniu wykonania instalacji wykwalifikowanemu profesjonaliście.

O jakich czynnościach należy pamiętać?

Uniknięcie wielu problemów jest możliwe dzięki pamiętaniu o konserwacji elektrycznej. Do czynności konserwacyjnych można zaliczyć czyszczenie poszczególnych elementów instalacji, wymianę drobnych części zużywanych na skutek eksploatacji, wymianę całych podzespołów, a także wykonywanie prób i pomiarów instalacji elektrycznej. Chęć przeprowadzenia napraw należy zgłaszać elektrykowi z Wrocławia. Trzeba też powiedzieć mu o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie działania systemu. Ponadto należy bezwzględnie użytkować wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji zgodnie z instrukcją obsługi. W razie możliwości warto unikać przeciążeń. Dobrą praktyką jest wyłączanie znajdujących się w domu urządzeń elektrycznych, które nie są w danym momencie wykorzystywane, np. niepotrzebnych obwodów światła.

dlaczego trzeba robić przegląd instalacji elektrycznej
sprawdzenie instalacji elektrycznej

Inne zasady bezpieczeństwa

W przypadku starych instalacji elektrycznych zamontowanych przed latami 90. XX wieku, warto zastanowić się nad przeprowadzeniem modernizacji i dostosowaniem ich do obowiązujących obecnie standardów. Posiadacze starych instalacji powinni mieć zapas bezpieczników, by móc wymieniać stare na nowe. Jeśli odbiornik elektryczny posiada wtyczkę przystosowaną do włączenia do gniazdka ze stykiem ochronnym, to można ją wkładać jedynie do takiego gniazdka. Uwagę domowników powinny zwrócić nagrzewające się gniazdka i wtyczki. Może to być sygnał do wymiany urządzenia. Jeśli w domu mieszkają małe dzieci, należy zabezpieczyć gniazdka znajdujące się w ich zasięgu.