5 najczęstszych awarii w domu

Z jakimi awariami poradzi sobie elektryk.

Nie wszystkie awarie elektryczne są takie same, więc nie wszystkie można rozwiązać w ten sam sposób. Niektóre awarie można naprawić natychmiast (drobne usterki, takie jak wymiana żarówki, czy aktywacja wyłącznika różnicowoprądowego). Jednak w przypadku poważniejszych awarii będzie potrzebny elektryk. Jeśli próbowałeś rozwiązać problem i nie znalazłeś rozwiązania, lub jeśli instalacja elektryczna zachowuje się w nietypowy sposób, skontaktuj się z elektrykiem. Brak wiedzy i mało fachowe podejście do sprawy może spowodować pożar w domu. Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęstszych awarii i czy można je naprawić samodzielnie..

1. Skoki napięcia

5 najczęstszych awarii elektrycznych w domu
awaria bezpieczników

Skok napięcia lub przepięcie to nagły i bardzo krótkotrwały wzrost napięcia, lub prądu między dwoma punktami obwodu, czy instalacji elektrycznej. Zdecydowana większość urządzeń elektrycznych jest produkowana z tolerancją wzrostu i spadku napięcia wynoszącą +-7% nominalnego napięcia zasilania. Im wyższa wartość szczytowa, tym gorsze konsekwencje dla sprzętu lub urządzeń elektronicznych, które były podłączone do sieci w czasie wartości szczytowej napięcia (od przedwczesnego starzenia się ich komponentów do ich całkowitego zniszczenia).

Jak to naprawić?

Aby rozwiązać problem przepięcia (przejściowego lub trwałego), należy wykonać następujące kroki:

  • Odłączyć urządzenia o największym poborze mocy (lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka).
  • Udaj się do skrzynki elektrycznej (zwanej także rozdzielnią elektryczną)
  • Wyłącz zasilanie w skrzynce i odczekać 10 sekund.
  • Ponownie włącz wszystkie przełączniki od prawej do lewej, uruchamiając główny przełącznik na końcu.

Jeśli to nie pomoże to warto zamontować stabilizator napięcia sieciowego 230V.

2. Problemy z kablami elektrycznymi

jak dbać o instalację elektryczną w domu
Uszkodzony przewód elektryczny

Kolejną z najczęstszych awarii jest starzenie się lub pogorszenie stanu kabli sieciowych. Transportują one energię elektryczną do gniazdek, przekształcając energię w światło, ciepło lub inne formy.

Jak to naprawić?

Wymiana kabli jest złożonym procesem, mimo że jest to jedna z najczęstszych awarii. Niezależnie od tego, czy jest to wymiana pojedynczego kabla, czy całej instalacji elektrycznej, wymaga takiego samego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego, jeśli nie masz wiedzy, elektryk Wrocław wykona za Ciebie całą pracę.

3. Usterka wyłącznika różnicowoprądowego (RCCB)

Wyłącznik różnicowoprądowy

Jest to niewielki mechanizm odpowiedzialny za ochronę domowników przed porażeniem prądem (zarówno bezpośrednim z gniazdka, jak i pośrednim z urządzenia). Wyłącznik różnicowoprądowy jest niezbędny w każdej instalacji i działa automatycznie, tj. wyłącza się automatycznie, jeśli wykryje jakiegokolwiek anomalię lub usterkę w instalacji.

Odcięcie zasilania z powodu wyłącznika różnicowoprądowego jest bardziej powszechne niż może się wydawać. Należy jednak wziąć pod uwagę, że często działa on w nieprawidłowy sposób, a duża liczba przerw w zasilaniu może spowodować awarię urządzenia elektrycznego, a nawet uszkodzenie samej instalacji. 

Jak to naprawić?

Istnieje wiele rodzajów awarii wyłączników różnicowoprądowych, więc w zależności od problemu, kontakt z elektrykiem może, ale nie musi być konieczny. Aby wykryć jakąkolwiek usterkę w wyłączniku różnicowoprądowym, należy wykonać test, naciskając przycisk T znajdujący się na wyłączniku różnicowoprądowym. Chociaż skontaktowanie się z profesjonalistą, który wykona odpowiednie pomiary elektryczne, zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem.

4. Zwarcie

Zwarcie to awaria elektryczna (wada izolacji lub przewodności w układzie elektrycznym), która występuje, gdy dwa przewodniki o różnej polaryzacji lub fazie stykają się ze sobą fizycznie, np. po utracie osłony izolacyjnej między nimi. 

Bezpośredni kontakt powoduje, że rezystancja obwodu spada do zera. Generuje to nagły wzrost natężenia prądu (traci równowagę). Zgodnie z prawem Ohma (różnica potencjałów przyłożona między końcami danego przewodnika jest proporcjonalna do natężenia prądu krążącego przez przewodnik).

Wzrost natężenia prądu jest tak duży, że jeśli prąd elektryczny nie zostanie odcięty w ciągu milisekund, izolacja przewodów może stopić się z powodu wysokiej temperatury.

Naprawa zwarcia w domu

Skontaktuj się z profesjonalistą, ponieważ ta poważna awaria może prowadzić do gorszych sytuacji. Bardzo ważne jest, aby elektryk usunął zwarcie elektryczne. Ponieważ w zależności od jego intensywności może ono nie tylko wpłynąć na samą instalację, ale także być przyczyną pożaru w budynku.

5. Awaria elektrycznego podgrzewacza wody

boiler elektryczny

Podgrzewacz wody jest urządzeniem elektronicznym i każda usterka, incydent lub awaria, która w nim wystąpi, ma bezpośredni wpływ na działanie zasilania elektrycznego. Każda awaria może spowodować zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego, powodując przerwę w dostawie prądu. 

90% awarii elektrycznego podgrzewacza wody jest spowodowanych wewnętrznym uszkodzeniem mechanizmu lub awarią jakiejś istotnej części. Aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń lub awarii, konieczne jest przeprowadzanie corocznej konserwacji bojlera elektrycznego. Tym samym zapobiegniemy pogarszaniu się jego struktury wewnętrznej.

Czy podgrzewacz wody można naprawić samodzielnie?

Naprawa okablowania lub części bojlera elektrycznego jest dość złożonym procesem, dlatego potrzebny będzie profesjonalny elektryk w celu rozwiązania awarii.