REALIZACJE

Instalacja elektryczna w domku jednorodzinnym

Realizacja instalacji elektrycznej domku jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Wysoki Kościół, znajdującej się pod Wrocławiem w kierunku Trzebnica.

Instalacja elektryczna realizowana na lato 2023 r., i jest to opis pierwszego etapu wykonania instalacji wraz z podaniem kosztów i czasu trwania prowadzonych prac. 

Ważnym elementem takiej instalacji jest rozkład obwodów aby w późniejszym etapie była możliwość zabezpieczenia poszczególnych obwodów w sposób najbardziej optymalny. Zabezpieczenia takie jak wyłączniki różnicowoprądowe, ochronniki oraz zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe, mają kluczowe znaczenie dla ochrony domu oraz zdrowia i życia mieszkańców.

Przyłącze stacji ładowania samochodu elektrycznego

Wykonanie zasilania stacji ładowania samochodu elektrycznego w garażu podziemnym we Wrocławiu, przy ulicy Na Grobli.

Przyłączenie wykonane zostało natynkowo, z głównej szafy rozdzielczej budynku. Dobrane zostały zabezpieczenia odpowiednie do zamówionej ładowarki oraz przygotowane miejsce do zainstalowania licznika energii elektrycznej.

Uzbrojenie tablicy elektrycznej

Inwestor samodzielnie dokonał zmian w instalacji elektrycznej poniemieckiego domu, wg własnych wytycznych. Sprowadził wszystkie obwody do jednego miejsca w którym miała zostać zainstalowana tablica bezpiecznikowa domu.

Po ustaleniu jakich zabezpieczeń wymaga od instalacji i na jakich obwodach, wykonałem montaż i podłączenie poszczególnych obwodów do zasilania.

Po zakończeniu prac montażowych, wykonałem przegląd całej instalacji elektrycznej oraz kontrolę jej parametrów przy użyciu mierników.