Druk OST – kiedy trzeba wezwać elektryka?

Nieprawidłowo działające instalacje elektryczne mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i mienia. Właśnie dlatego w momencie sprzedaży, wynajmu lub dużego remontu budynku konieczne jest upewnienie się, że cała instalacja działa tak jak powinna i nie stanowi zagrożenia dla stykających się z nią osób. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej, czyli wypełniony druk OST daje właśnie taką pewność. Dowiedz się więcej na ten temat!

Sprawna instalacja elektryczna to klucz do bezpieczeństwa!

Dzięki prawidłowo działającej instalacji elektrycznej można uniknąć wielu niebezpieczeństw, takich jak pożary, porażenie prądem czy uszkodzenie urządzeń elektrycznych. Dlatego ważne jest, aby instalacje elektryczne były prawidłowo zainstalowane i regularnie sprawdzane, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budynku. W razie wątpliwości co do stanu instalacji elektrycznej warto skontaktować się z elektrykiem, który może przeprowadzić odpowiednią ocenę stanu instalacji i zalecić ewentualne naprawy lub modernizacje.

Czym jest druk OST?

Druk OST to dokument, który określa wymagania dotyczące budynków i ich instalacji, w tym elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Na jego postawie wystawiane jest oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej potwierdza, że instalacja elektryczna w budynku spełnia wymagania określone w Dzienniku Ustaw o szczególnych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wystawienie oświadczenia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody użytkowania budynków oraz zapobieganie zagrożeniom, takim jak pożary czy awarie instalacji. Jest on obowiązujący dla wszystkich budynków w Polsce, zarówno nowo budowanych, jak i już istniejących.

Czym jest druk ZI ?

Druk ZI jest to druk firmy Tauron i w rozwinięciu brzmi – Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia. O taki druk należy się postarać, podpisany oczywiście przez elektryka z uprawnieniami, w przypadku:

  • Przyłączenia nowego obiektu do sieci, po wykonaniu nowej instalacji,
  • Po zakupie nowo wybudowanego mieszkania lub domu i chęci zawarcia umowy z dostawcą energii jakim jest Tauron Dystrybucja,
  • Po wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznej i zwiększeniu mocy przyłączeniowej

Kiedy powinno się uzyskać druk OST?

Wypełnienie druku acOST jest koniecznie w wielu przypadkach. Trzeba postarać sie o nie między innymi:

  • Przy sprzedaży lub wynajmie budynku – kupujący lub najemca mają prawo do informacji o stanie technicznym instalacji elektrycznej, aby mieć pewność, że jest ona bezpieczna i spełnia wymagania zawarte w Druku OST.
  • Przy remontach i modernizacjach budynku – jeśli planujesz przeprowadzić remont lub modernizację instalacji elektrycznej, powinieneś uzyskać oświadczenie o stanie technicznym instalacji, aby mieć pewność, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą bezpieczne.
  • Przy przyłączaniu budynku do sieci elektrycznej – jeśli budynek nie jest jeszcze podłączony do sieci elektrycznej lub jeśli planujesz przyłączyć go do innej sieci, może być wymagane uzyskanie oświadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycznej.

Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej jest ważne przez okres 5 lat od daty prawnienia te są jego wystawienia. Po upływie tego okresu należy je uaktualnić lub wystawić nowe oświadczenie.

Kto ma prawo wypełnić druk OST i ZI?

Osoby, które potrzebują oświadczenia o dobrym stanie instalacji elektrycznej w konkretnym budynku, powinny skontaktować się z elektrykiem z uprawieniami. Tylko profesjonalista będzie mógł ocenić stan instalacji elektrycznej i wystawić oświadczenie o jej stanie technicznym, potwierdzające, że spełnia ona wymagania zawarte w druku OST i ZI.

Dobry elektryk we Wrocławiu lub innych miastach będzie mógł przeprowadzić sprawdzenie instalacji. Żeby móc wypełnić druk OST lub ZI, musi jednak posiadać specjalne uprawnienia. Są one wymagane, aby mieć pewność, że osoba wystawiająca druki ma wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych i potwierdzenia, że spełniają one wymagania zawarte w wymaganiach technicznych.

Uprawnienia elektryka można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu państwowego. W Polsce istnieją cztery rodzaje uprawnień elektryka: eksploatacyjne, dozorowe, projektowe i konserwatorskie. Uprawnienia eksploatacyjne upoważniają do eksploatacji instalacji elektrycznych, dozorowe do nadzoru nad prowadzonymi pracami elektrycznymi, uprawnienia projektowe do projektowania instalacji elektrycznych, a uprawnienia konserwatorskie do ich konserwacji i modernizacji.

Podsumowanie 

Wystawienie druku OST lub ZI w wielu przypadkach może być niezbędne. Potrzebujemy go przy przyłączaniu budynku do sieci elektrycznej, remoncie, czy sprzedaży lub wynajmie budynku. Uprawniony do tego jest specjalista elektryk, a otrzymany dokument będzie obowiązywał przez pięć lat. Jego posiadanie daje pewność, że instalacja elektryczna jest bezpieczna i nie spowoduje w budynku żadnego groźnego wypadku, takiego jak porażenie prądem, czy nawet pożar.