Uziom szpilkowy – 5 zasad prawidłowego wykonania

Uziom szpilkowy

Uziom szpilkowy, inaczej nazywany uziomem pionowym, to rodzaj uziemienia stosowany w budynkach, gdzie nie ma możliwości wykonania uziomu poziomego lub pętli uziemiającej. Polega to na wbijaniu w ziemię metalowych prętów (szpilek), które łączymy ze sobą i z przewodem uziemiającym. Uziom szpilkowy ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom instalacji elektrycznej przed porażeniem prądem, a także chronić urządzenia przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi.

Uziom szpilkowy

Jak prawidłowo wykonać uziom szpilkowy? Oto 5 zasad, których należy przestrzegać:

1. Dobierz odpowiednią liczbę i długość szpilek

Liczba i długość szpilek zależy od kilku czynników, takich jak: funkcja uziomu (ochronna, odgromowa, itp.), oczekiwana wartość rezystancji uziemienia oraz rodzaj i rezystywność gruntu. Najczęściej stosowanym kryterium jest uzyskanie rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ω. W zależności od warunków glebowych, może to wymagać jednego lub kilku uziomów pionowych o długości od 3 do 20 m każdy. Można to oszacować na podstawie wzorów lub tabel, albo sprawdzić empirycznie poprzez pomiary.

2. Wybierz odpowiedni materiał i sposób łączenia szpilek

Szpilki uziemiające powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję i o niskiej rezystywności, np. stali ocynkowanej lub pomiedziowanej. Powinny mieć średnicę co najmniej 10 mm i być gładkie lub karbowane. Sposób łączenia szpilek powinien zapewniać trwałość i dobrą przewodność elektryczną, np. za pomocą nakrętek i śrub, złączek bolec-wpust lub spawania.

3. Wybierz odpowiednie miejsce i kierunek wbijania szpilek

Szpilki uziemiające wbijamy w ziemię w odległości co najmniej 1 m od ściany budynku i co najmniej 2 m od siebie. Wbijane pionowo lub pod kątem nie większym niż 45 stopni do pionu. Dodatkowo nie wbijane w pobliżu rur wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych lub innych instalacji podziemnych.

4. Wykonaj odpowiednie połączenia i izolacje

Szpilki uziemiające łączymy ze sobą i z przewodem uziemiającym za pomocą zacisków lub spawania. Przewód uziemiający powinien być wykonany z tego samego materiału co szpilki i mieć odpowiedni przekrój, np. 16 mm² dla stali ocynkowanej lub 10 mm² dla stali pomiedziowanej. Przewód uziemiający powinien być poprowadzony do skrzynki przyłączeniowej lub rozdzielni elektrycznej i tam połączony z przewodem ochronnym (PE) lub zerowym (N). Przewód uziemiający oraz miejsca połączeń odpowiednio izolujemy przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Sprawdź poprawność wykonania i dokonaj pomiarów

Po wykonaniu uziomu szpilkowego należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo połączone i izolowane. Czy nie ma uszkodzeń lub zanieczyszczeń, czy nie ma ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia urządzeń. Należy również dokonać pomiarów rezystancji uziemienia za pomocą odpowiedniego przyrządu, np. miernika uziomów lub mostka pomiarowego. Pomiar należy wykonać w suchych warunkach i w kilku punktach. Jeśli rezystancja uziemienia jest zbyt wysoka, należy podjąć odpowiednie kroki naprawcze, np. zwiększyć liczbę lub długość szpilek. Ewentualnie można jeszcze poprawić połączenia lub zastosować środki obniżające rezystywność gruntu.

Uziom szpilkowy

Uziom szpilkowy – Podsumowując

uziom szpilkowy to skuteczny i często stosowany sposób uziemienia instalacji elektrycznej. Aby prawidłowo go wykonać, należy przestrzegać 5 zasad. Dobrać odpowiednią liczbę i długość szpilek, wybrać odpowiedni materiał i sposób łączenia szpilek. Wybrać odpowiednie miejsce i kierunek wbijania szpilek, wykonać odpowiednie połączenia i izolacje oraz sprawdzić poprawność wykonania i dokonać pomiarów. Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.