Odbiory elektryczne – protokół odbioru instalacji elektrycznej

Odbiór elektryczny - pomiary

Odbiór instalacji elektrycznej

Każda osoba, która podejmie się budowy domu wie, że do zamieszkania niezbędny jest jego odbiór elektryczny. Bez tych dokumentów użytkowanie budynku oraz jego odbiór budowlany są niemożliwe.

Specjalizujemy się w odbiorach, podczas których przeprowadzamy próby instalacji i pomiary niezbędne do wystawienia wszystkich dokumentów związanych z odbiorem budynku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odbiór elektryczny Wrocław

Odbiór instalacji elektrycznej jest ważnym i niezbędnym elementem każdego nowo powstającego, czy też modernizowanego budynku. Bez takiego odbioru nie jest możliwe korzystanie z instalacji elektrycznej. Odbiór elektryczny nie tylko stanowi formalną część zakończenia prac z instalacją elektryczną. Przede wszystkim pozwala skontrolować czy zrealizowana instalacja została wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami i normami prawnymi. Przeprowadzając kontrolę instalacji wykonywane są pomiary  elektryczne. Z których są sporządzane protokoły, a dodatkowo taka instalacja musi zostać rozrysowana odpowiednim schematem elektrycznym. Do protokołów z pomiarów elektrycznych i rysunku, elektryk dołącza aktualne świadectwa kalibracji przyrządów pomiarowych oraz kopię uprawnień elektrycznych “D” i “E”. Dopiero taki komplet dokumentów możemy złożyć do urzędu aby wykonana instalacja elektryczna została zatwierdzona i odebrana.

Kiedy jest potrzebny odbiór instalacji elektrycznej?

Odbiór instalacji elektrycznej jest potrzebny każdorazowo po zakończeniu inwestycji, którą może być budowa nowego domu jednorodzinnego, wielorodzinnego lub wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej oraz budowa, lub rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Będzie niezbędny również po wykonaniu wszelkiego rodzaju innych prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej lub jej rozbudową. Odbiór elektryczny należy również wykonać po wymianie instalacji elektrycznej we wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych.

Co wchodzi w skład?

Podczas odbioru instalacji elektrycznej uprawniony elektryk sprawdza poprawność wykonanej instalacji elektrycznej, począwszy od sprawdzenia poprawności ułożonych przewodów, poprawności połączeń poprzez kontrolę zainstalowanych zabezpieczeń w tablicy rozdzielczej aż po wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych, przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu kontrolno-pomiarowego. Po wykonaniu wszystkich tych czynności elektryk sporządza protokół odbioru instalacji elektrycznej i przekazuje go inwestorowi.

Kto może dokonać odbioru?

Jedyną uprawnioną osobą do przeprowadzenia odbioru instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest osoba posiadająca uprawnienia elektryczne kategorii „E” (kontrolno-pomiarowe) oraz kategorii „D” (dozorowe). Oczywiście nie musi to być jedna i ta sama osoba. Dopuszczalne jest, aby jeden elektryk wykonywał pomiary elektryczne i sprawdzenie instalacji elektrycznej (uprawnienia „E”). A kontrolę nad nim sprawował inny elektryk posiadający uprawnienia elektryczne kategorii „D”. Ważne, aby w dokumentach odbiorowych instalacji, do których zalicza się m.in. protokół odbioru instalacji elektrycznej, znalazły się obie kategorie uprawnień elektrycznych.

Sprawdzenie instalacji elektrycznej

Jakie dokumenty dostarcza elektryk przy odbiorze instalacji elektrycznej?

Aby można było złożyć komplet dokumentów odbiorowych do urzędu, konieczne będzie otrzymanie od elektryka protokołów odbioru instalacji elektrycznej, kopii posiadanych uprawnień oraz kopii legalizacji przyrządów pomiarowych, które posłużyły do sprawdzenia instalacji elektrycznej.

 

W skład dokumentacji wchodzi:

 

  • Protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Protokół z pomiarów rezystancji izolacji
  • Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej
  • Kopia posiadanych uprawnień kategorii „E” i „D”
  • Kopia świadectw kalibracji użytych przyrządów pomiarowych.

 

Twój Elektryk Wrocław – sprawny odbiór instalacji elektrycznej

 

Jak widać, odbiór instalacji elektrycznej jest jedną z bardzo istotnych rzeczy w procesie legalizacji przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania nowo powstałej lub zmodernizowanej instalacji elektrycznej. Nasza firma – Twój Elektryk Wrocław – zapewnia pełne wsparcie oraz doradztwo w całym procesie obejmującym odbiory elektryczne. Służymy pomocą na każdym etapie realizacji zlecenia. Dbamy o dobro Klientów oraz innych użytkowników, którzy będą korzystać z naszych instalacji elektrycznych. 

 

ZADZWOŃ DO NAS: 

+ 48 661 829 433