Instalacje elektryczne.

Instalacje elektryczne są jednym z najistotniejszych elementów wyposażenia domu, biura czy innego obiektu. Prawidłowy dobór i rozłożenie układu przewodów oraz zamontowanych zabezpieczeń jest uzależniony od wielu czynników. Np. zastosowanie odpowiednich przekrojów żył układanych przewodów lub kabli, odpowiednie wykonanie połączeń w zależności od układu sieci jaki mamy wykonać (TN-S, TN-C, TT, IT), dobranie zabezpieczeń do danej sieci. Te i inne czynniki mają wpływ na późniejszy komfort i bezpieczeństwo użytkowania takiej instalacji.

Od czego zacząć instalację elektryczną ?

Na początek należy skupić się na określeniu zapotrzebowania na moc dla danego obiektu. Na tej podstawie można ustalić zabezpieczenie główne obiektu oraz przekrój i materiał z jakiego należy wykonać zasilanie budynku. Następną rzeczą będzie ustalenie (choćby orientacyjne) usytuowania odbiorników energii elektrycznej, ich ilości oraz rodzaju. Informacje te pozwolą na prawidłowe rozprowadzenie obwodów zasilających dane urządzenia oraz dobranie przewodów zasilających je. Należy również ustalić miejsce zainstalowania tablicy rozdzielczej, w której znajdą się wszelkie zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Usytuowanie miejsca tablicy powinno być zaplanowane w przemyślany sposób. Tak aby był do niej w późniejszym użytkowaniu łatwy dostęp. Należy uważać by nie zainstalować jej w miejscu niedozwolonym przepisami prawa.

Kolejną rzeczą, która już raczej będzie miała znaczenie estetyczne, jest ustalenie wysokości i odległości wyłączników oświetlenia i gniazd ogólnego użytku. Pozwoli to na późniejszą wygodę z korzystania z instalacji elektrycznej.

Na każdym z wyżej wymienionych etapów, Twój Elektryk Wrocław służy wsparciem na każdym z etapów budowy instalacji.

Wykonanie instalacji elektrycznej

Poza dochowaniem wszelkich norm i przepisów, podczas wykonywania nowej instalacji elektrycznej, należy zwrócić baczną uwagę, na prowadzenie innych instalacji – hydrauliczna, cieplna, wentylacyjna itd.. Tak aby nie kolidować z późniejszymi pracami innych ekip. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych kosztów jakie mógłby ponieść inwestor. Skupiamy się również na estetyce wykonania i tak np. należy przewidzieć montaż tablicy rozdzielczej która będzie instalowana. Najlepszym wyborem będzie instalacja podtynkowo i po zakończeniu wszystkich prac nie będzie szpeciła swoim wyglądem pomieszczenia. Można również zadbać o odpowiedni model tablicy rozdzielczej tak aby drzwiczki tablicy które będą widoczne, były estetyczne co z pewnością wpłynie na komfort użytkowania.

Kolejnym ważnym punktem instalacji elektrycznej jest wykonanie uziemienia budynku, tak aby spełniało zakładane normy i mieściło się poniżej górnych wymaganych wartości mierzonych podczas pomiarów elektrycznych uziemienia, a wynik pomiaru wyrażony jest w Ohm-ach [Ω]. Im niższy wynik pomiaru rezystancji uziemienia otrzymamy, tym lepsze będą wyniki późniejszych pomiarów elektrycznych w domu. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej. Wykonane uziemienie należy poprowadzić i połączyć do głównej listwy uziemiającej. Do niej następnie elektryk podpina wszystkie obwody instalacji elektrycznej budynku. Z listwy tej prowadzi się również dodatkowe punkty wyrównawcze do urządzeń w domu (zmywarka, pralka itp.). Również do najczęściej zlokalizowanych w kotłowni – pompa ciepła, klimatyzatory lub inne wrażliwe urządzenia.

Oczywiście wszystkie te prace najlepiej jest pozostawić wykwalifikowanemu elektrykowi. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w domu, biurze lub innym obiekcie budowlanym. Do tego powinien posiadać uprawnienia do wykonywania tych prac.

Jakich materiałów użyć ?

Materiały do wykonywania instalacji elektrycznych są objęte rygorystycznymi normami i muszą spełniać szereg wymagań im stawianych. Przy instalacjach elektrycznych wykonywanych podtynkowo, czy to nowo realizowanych czy modernizowanych przewody powinny posiadać podwójną izolację spełniającą europejskie normy. I dobrze jest aby były płaskie, co pozwoli na uzyskanie mniejszych kosztów np. podczas późniejszego tynkowania domu (tynkarz zużyje mniej materiału). Można również prowadzić instalacje we wcześniej przygotowanych bruzdach, jednak ta opcja będzie bardziej kosztowna. Istotne jest nawet użycie odpowiednich uchwytów mocujących przewody elektryczne. Np. kiedy planujemy wykonanie tynków gipsowych, nie zalecam używania  uchwytów mocowanych przy pomocy małego gwoździa wbudowanego w konstrukcję uchwytu, ponieważ istnieje ryzyko pojawienia się w późniejszym czasie rdzawych kropek na tynku.

Oczywiście używamy materiałów, które są ściśle uzależnione od rodzaju wykonywanej instalacji, projektu oraz wytycznych inwestora. I wykonanie instalacji elektrycznej najlepiej wykonać możliwie niskim kosztem przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i norm obowiązujących przy wykonywaniu tego typu prac.

Na każdym etapie Twój Elektryk Wrocław służy wsparciem w planowaniu instalacji elektrycznej i doborze materiałów, które posłużą do realizacji inwestycji.

Podsumowanie

Twój Elektryk Wrocław jest w stanie zrealizować wykonanie każdej instalacji elektrycznej. Począwszy od przyłącza elektrycznego aż po kompletne wykonanie instalacji elektrycznej w domu, biurze lub innym dowolnym obiekcie. Prowadzenie sieci oraz dobór i rozłożenie wykonanie obwodów najlepiej zostawić doświadczonemu elektrykowi z uprawnieniami. Zaplanuje on trasy prowadzenia przewodów oraz odpowie na wszelkie nurtujące inwestora pytania.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

ZADZWOŃ DO NAS: 

+ 48 661 829 433