Odbiór instalacji elektrycznej

Odbiór instalacji elektrycznej- Na czym polega?

Przede wszystkim osoba odpowiedzialna za odbiór instalacji elektrycznej powinna obejrzeć dokładnie daną instalację, sprawdź jej dokładność i wykonać wszystkie przewidziane pomiary instalacji elektrycznej. Firma elektryczna musi również dostarczyć protokół odbioru elektrycznego budynku po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych. 

Instalacje elektryczne należy wykonać na podstawie projektu. Tego typu schemat elektryczny jest podstawą do stworzenia dokumentacji potwierdzającej zakres prac do wykonania. Odbiór elektryczny, czyli dokument potwierdzający odbiór instalacji elektrycznej, należy wykonać wraz z listą kontrolną poprawności wykonania instalacji. Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej należy wykonać niezbędne pomiary i przetestować instalację elektryczną w domu. Oprócz odbioru instalacji bardzo ważne są również regularne przeglądy instalacji elektrycznej.

Poza podstawowymi pomiarami dobry elektryk powinien również: wykonać pomiary wyłączników różnicowoprądowych, zmierzyć rezystancję izolacji przewodu, sprawdź poprawność uziemienia. Warto również sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego. Podstawą jest także sprawdzenie instalacji skrzynki bezpieczników (wyłączając i włączając poszczególne obwody).

Warto także zaznaczyć, że wymiana instalacji w mieszkaniu to około 80-100 zł/m2.

Odbiór instalacji elektrycznej
Elektryk z Wrocławia wykonujący usługę elektryczną

Bezpieczniki i wyłączniki w instalacji elektrycznej

Bezpieczniki i wyłączniki instalujemy w instalacjach elektrycznych na wypadek sytuacji awaryjnych. Urządzenia te pomagają chronić instalację elektryczną w instalacji podczas przeciążenia lub zwarcia. Pomagają również w odcięciu zasilania obwodu w przypadku przekroczenia prądu znamionowego. Te urządzenia zabezpieczające są najczęściej używane w szpitalach, szkołach, a także w zakładach przemysłowych ze względu na ich bezpieczeństwo. Jednak te urządzenia zabezpieczające nie wystarczą, aby uniknąć bezpośredniego niebezpieczeństwa. Dlatego konieczne jest zainstalowanie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających w domu.

Przede wszystkim ważne jest również zabezpieczenie przewodów z wyłącznikami przy doprowadzeniu prądu.

Zabezpieczenie przed termicznymi skutkami przepływu prądu zwarciowego powinno być tak dobrane, aby przerwanie prądów zwarciowych w obwodach elektrycznych następowało szybciej niż ryzyko termicznego oraz mechanicznego uszkodzenia przewodów i ich połączeń. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe przewodów instalacyjnych można wykonać za pomocą bezpieczników lub wyłączników automatycznych z wyzwalaczem zwarciowym.

Znamionowa zdolność wyłączania każdego urządzenia zabezpieczającego przed zwarciem nie powinna być mniejsza niż maksymalny prąd zwarciowy spodziewany w miejscu zainstalowania urządzenia.

Czas pomiędzy wystąpieniem każdego zwarcia w dowolnym punkcie obwodu a przerwaniem prądu zwarciowego musi być na tyle krótki, aby temperatura żył przewodów nie przekroczyła dopuszczalnej granicy zwarcia.

Warunki montażu bezpieczników

Na rynku dostępnych jest wiele bezpieczników, a także wyłączników automatycznych przeznaczonych do współpracy z większością instalacji. Skrzynka bezpieczników musi być przede wszystkim wyposażona w odpowiednio dobrane zabezpieczenia. Wybierając bezpiecznik, zwróć uwagę na oznaczenia, które informują o parametrach technicznych i możliwościach podłączenia. Skrzynkę bezpiecznikową należy dobrać zgodnie z charakterystyką instalacji elektrycznej. Następnym krokiem jest wybór odpowiedniego bezpiecznika. Poszczególne typy bezpieczników posiadają następujące oznaczenia:

-a- bezpieczniki niepełno zakresowe (zabezpieczające przed zwarciami).

-g- bezpieczniki pełnozakresowe (chroniące przed przeciążeniami, a także zwarciami).

-L- bezpieczniki używane do przewodów.

-M- bezpieczniki przeznaczone do silników.

-UR- ultraszybkie bezpieczniki .

-G- bezpieczniki stosowane do ogólnego przeznaczenia.

-F- Szybkie bezpieczniki.

-D- bezpieczniki przeznaczone do użytku domowego. Potocznie zwane korkami.

 

Domowe instalacje elektryczne- zasady bezpiecznego użytkowania

W naszych mieszkaniach i domach znajduje się wiele urządzeń elektrycznych, które zasilane są energią elektryczną. Jest to prąd przemienny dostarczany do domu za pomocą tzw. prądu zmiennego. 

Napięcie przewodów prowadzących do mieszkania wynosi 230 V. Mieszkaniowe sieci elektryczne są umieszczone w ścianach ze względów bezpieczeństwa. Na ścianach widzimy tylko gniazdka elektryczne, włączniki, liczniki prądu, bezpieczniki (wtyczki) itp. Każdy odbiornik w mieszkaniu ma napięcie 230 V, więc muszą być połączone równolegle. Jeśli włączy się kilka odbiorników, każdy będzie miał prąd o określonym natężeniu, zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa w przewodzie dolnym będzie płynął prąd równy sumie ich natężeń.

Większość obwodów jest zabezpieczona wyłącznikami automatycznymi. Bezpiecznik składa się z cienkiego drutu, który jest włożony w obwód. Jeśli przez obwód przepływa zbyt dużo prądu, bezpiecznik przepala się i przerywa obwód, zanim zostanie zniszczony.

Leave a comment