Modernizacja instalacji elektrycznej

Modernizacja instalacji elektrycznej – co to jest, kiedy jest potrzebna i jak ją zrealizować?

Proces modernizacji instalacji elektrycznej, polega na poprawie parametrów technicznych i użytkowych istniejącej instalacji elektrycznej w budynku lub obiekcie. Modernizacja instalacji elektrycznej może być konieczna z różnych powodów, takich jak:

 • zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku zmiany sposobu użytkowania budynku lub obiektu, np. wprowadzenie nowych urządzeń lub maszyn;
 • poprawa bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej, np. eliminacja ryzyka porażenia prądem, pożaru lub zwarcia;
 • dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących norm i przepisów, np. wymiana przewodów, gniazdek, łączników, zabezpieczeń czy liczników;
 • podniesienie komfortu i funkcjonalności instalacji elektrycznej, np. zastosowanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, ogrzewaniem czy wentylacją.

Zakres modernizacji zależy od stanu technicznego i funkcjonalnego istniejącej instalacji oraz od potrzeb i oczekiwań użytkowników. Może on obejmować:

 • wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej, np. przewodów, gniazdek, łączników, zabezpieczeń czy liczników;
 • rozbudowę lub przebudowę instalacji elektrycznej, np. dodanie nowych obwodów, gniazdek, punktów oświetleniowych czy urządzeń sterujących;
 • modernizację rozdzielni elektrycznej, np. wymianę starego tablicy bezpiecznikowej na nowoczesną rozdzielnice z automatyką i pomiarem;
 • modernizację przyłącza energetycznego, np. wymianę starego kabla przyłączeniowego na nowy o większej przekroju lub zmianę napięcia zasilania z jednofazowego na trójfazowe.

Modernizacja instalacji elektrycznej wiąże się z wieloma korzyściami dla użytkowników budynku lub obiektu, takimi jak:

 • oszczędność energii elektrycznej dzięki lepszej sprawności i regulacji instalacji elektrycznej;
 • poprawa bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej dzięki eliminacji ryzyka porażenia prądem, pożaru lub zwarcia;
 • poprawa komfortu i funkcjonalności instalacji elektrycznej dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, ogrzewaniem czy wentylacją;
 • podniesienie wartości rynkowej budynku lub obiektu dzięki modernizacji instalacji elektrycznej.

Modernizacja wymaga odpowiedniego przygotowania i planowania. Przed przystąpieniem do prac należy:

 • dokonać oceny stanu technicznego i funkcjonalnego istniejącej instalacji elektrycznej oraz określić zakres i cel modernizacji;
 • uzyskać niezbędne pozwolenia i zgody na wykonanie prac modernizacyjnych od właściciela budynku lub obiektu oraz od operatora sieci energetycznej;
 • wybrać odpowiednią firmę lub osobę do wykonania prac modernizacyjnych, np. wykwalifikowanego elektryka z doświadczeniem w tego typu zadaniach;
 • zapewnić odpowiednie warunki do wykonania prac modernizacyjnych, np. wyłączenie zasilania w częściach budynku lub obiekcie objętych modernizacją, zapewnienie dostępu do miejsc montażu lub naprawy elementów instalacji elektrycznej;
 • sprawdzić jakość i poprawność wykonania prac modernizacyjnych oraz uzyskać niezbędne dokumenty potwierdzające ich wykonanie, np. protokoły pomiarowe, odbiorowe lub gwarancyjne.
Bezpieczniki po modernizacji instalacji

Modernizacja instalacji, a bezpieczeństwo

Modernizacja instalacji elektrycznej to inwestycja, która przynosi wiele korzyści dla użytkowników budynku lub obiektu. Jednak aby była ona skuteczna i bezpieczna, należy ją powierzyć profesjonalistom, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Dlatego warto skorzystać z usług wykwalifikowanego elektryka, który zapewni fachowe doradztwo, projektowanie, wykonanie i nadzór nad pracami modernizacyjnymi. Elektryk to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac związanych z instalacjami elektrycznymi. Aby zostać elektrykiem, należy ukończyć odpowiednią szkołę zawodową, technikum lub studia wyższe z zakresu elektrotechniki lub pokrewnych. Ponadto należy zdobyć praktykę zawodową oraz uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych. Taki certyfikat można otrzymać po zdanym egzaminie w jednym z uprawnionych ośrodków egzaminacyjnych, np. Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP) lub Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Elektryk to zawód, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ praca elektryka zapewnia bezpieczeństwo osobom korzystającym z instalacji elektrycznych. Dlatego elektryk musi stale podnosić swoje kwalifikacje i aktualizować swoją wiedzę na temat nowych technologii i rozwiązań w dziedzinie elektrotechniki. Elektryk musi również przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.

Elektryk to zawód, który daje wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Twój Elektryk może pracować w różnych branżach i sektorach gospodarki, np. w budownictwie, przemyśle, energetyce, transporcie czy usługach. Elektryk może również specjalizować się w różnych dziedzinach elektrotechniki, np. w instalacjach niskiego, średniego lub wysokiego napięcia, lub w automatyce.. Elektryk może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub być zatrudniony na umowę o pracę lub umowę o dzieło.

Plany modernizacji instalacji

Podsumowanie

Modernizacja instalacji elektrycznej to zadanie, które wymaga współpracy między użytkownikami budynku lub obiektu a elektrykiem. Użytkownicy powinni określić swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące instalacji elektrycznej oraz zaufać fachowej opinii i radzie elektryka. Elektryk powinien zaproponować najlepsze rozwiązania techniczne i ekonomiczne dla danej instalacji elektrycznej. Wykonać je zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Tylko wtedy modernizacja instalacji elektrycznej będzie skuteczna i bezpieczna dla wszystkich stron.

Koszt modernizacji instalacji elektrycznej

Zależy od wielu czynników, takich jak: zakres i skala prac, rodzaj i jakość materiałów, stopień trudności i czasochłonności prac, lokalizacja i wielkość budynku lub obiektu, stawka godzinowa lub ryczałtowa elektryka. Nie ma jednej uniwersalnej ceny za modernizację instalacji elektrycznej. Warto zasięgnąć kilku ofert od różnych firm lub osób wykonujących tego typu usługi. Średnio można przyjąć, że koszt modernizacji instalacji elektrycznej wynosi od 50 do 150 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku lub obiektu.

Czas trwania modernizacji instalacji elektrycznej

Również zależy od wielu czynników, takich jak: zakres i skala prac, stopień trudności i czasochłonności prac, dostępność materiałów i sprzętu, warunki pogodowe i atmosferyczne, liczba i dyspozycyjność pracowników. Nie ma jednego uniwersalnego czasu na modernizację instalacji elektrycznej. Warto ustalić z elektrykiem termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz ewentualne możliwości przyspieszenia lub opóźnienia realizacji. Średnio można przyjąć, że czas trwania modernizacji instalacji elektrycznej wynosi od 2 do 6 tygodni.

Efekty modernizacji instalacji elektrycznej

Można ocenić pod względem technicznym i ekonomicznym. Pod względem technicznym efekty modernizacji instalacji elektrycznej można sprawdzić poprzez wykonanie pomiarów i testów parametrów instalacji elektrycznej. Takich jak: napięcie, natężenie, rezystancja, impedancja, moc, energia, częstotliwość czy harmoniczne. Pod względem ekonomicznym efekty modernizacji instalacji elektrycznej można sprawdzić poprzez porównanie rachunków za energię elektryczną przed i po modernizacji. Średnio można przyjąć, że modernizacja instalacji elektrycznej pozwala na oszczędność od 10 do 30% energii elektrycznej oraz na skrócenie okresu zwrotu inwestycji do 3 lat.

Modernizacja instalacji elektrycznej to nie tylko kwestia techniczna, ale również estetyczna. Wiele osób decyduje się na modernizację instalacji elektrycznej, aby poprawić wygląd i funkcjonalność swojego wnętrza. Można to zrobić poprzez zastosowanie nowoczesnych i eleganckich elementów instalacji elektrycznej, takich jak: gniazdka, łączniki, ramki, listwy, lampy czy kinkiety. Można również ukryć lub zminimalizować widoczność przewodów i kabli elektrycznych, np. poprzez zastosowanie podtynkowych lub podłogowych systemów prowadzenia przewodów lub poprzez zastosowanie bezprzewodowych systemów sterowania oświetleniem czy innymi urządzeniami. Dzięki temu można uzyskać nowy i świeży wygląd swojego domu lub biura.

Leave a comment